SMART

angielski dla dzieci 8-14 lat

SMART to autorski program
dedykowany dla dzieci w wieku 8-14 lat.

W zależności od poziomu zapewnia on wprowadzenie do nauki języka angielskiego
lub kontynuację nauki po kolejnych poziomach kursu SMART. 

Jego główne cele to:

 • doprowadzenie uczestników kursu do poziomu w pełni komunikacyjnego (dziecko potrafi mówić w języku angielskim)
 • wprowadzenie trudniejszych zagadnień gramatycznych i szkolno-egzaminacyjnej formy zadań
 • zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej
 • uświadomienie roli znajomości języka obcego oraz motywowanie uczniów do nauki

Program kursu obejmuje

ZESTAW UCZNIA
 • podręcznik wiodący
 • zeszyt ćwiczeń
 • dodatkowe materiały multimedialne
DLA RODZICÓW
 • stały e-kontakt
 • lekcje pokazowe lub spotkania
SYSTEM EWALUACJI POSTĘPÓW UCZNIA
 • testy śródroczne i  kwalifikacyjne
 • zaliczenia elementów kursu
 • certyfikat ukończenia wraz z opisem poziomu
DODATKOWO
 • opieka metodyka
 • konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności
 • program HELP TRACK- program wyrównawczy pomagający pokonać trudności na kursie lub w szkole (dodatkowe spotkania z metodykiem lub lektorem)
 • Częstotliwość zajęć - 2/tydzień
 • Czas trwania zajęć - 50 min
 • Ilość osób w grupie - 6-8 osób
 • Częstotliwość zajęć - 2/tydzień
 • Czas trwania zajęć - 50 min
 • Ilość osób w grupie - 6-8 osób

Rodzicu, jeśli zastanawiasz się czy lekcje indywidualne to lepsza forma nauki dla Twojego dziecka, to pamiętaj że…

Zajęcia grupowe rozwijają wszelkie kompetencje językowe i są dobrym wstępem do komunikowania się w języku obcym poza środowiskiem klasowym. Niewątpliwie zaletą kursów grupowych jest możliwość wykorzystania żywego, mówionego języka. Na naszych zajęciach już dzieci w wieku przedszkolnym uczą się, że język służy przede wszystkim do komunikacji, a nie jest narzędziem do zdania testów czy sprawdzianów. Zajęcia grupowe są bardziej dynamiczne niż zajęcia indywidualne, a tym samym ciekawsze dla dzieci i młodzieży, stwarzają możliwość pracy w parach i małych grupach, co stanowi znaczne urozmaicenie zajęć oraz podnosi motywację. Dzieci lubią ze sobą spędzać czas, grać, czasami nawet rywalizować, a to wszystko sprawia, że po prostu chętnie przychodzą na zajęcia. Częsty kontakt z żywym językiem daje więcej korzyści niż jedna godzina korepetycji w tygodniu.