Centrum Językowe Liberty

English Academy

angielski dla młodzieży w wieku 15-19 lat

To kursy języka angielskiego dla młodzieży w wieku 15-19 lat. Zapewniają one kontynuację nauki oraz stanowią doskonałe przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Podczas kursu stawiamy na praktyczną naukę języka oraz motywowanie młodzieży do komunikacji, wyrażania własnych opinii i podejmowania wysiłku do doskonalenia własnych umiejętności.  

Program obejmuje:

 • Bogaty zestaw ucznia

  podręcznik wiodący, zeszyt ćwiczeń oraz dodatkowe materiały multimedialne.

 • E-kontakt

  Bieżące informacje dla rodziców

 • System ewaluacji postępów ucznia:

  testy, zaliczenia.

 • Program TEST TRACK

  trening egzaminacyjny do egzaminu maturalnego

 • Program HELP TRACK

  program wyrównawczy pomagający pokonać trudności na kursie lub w szkole (dodatkowe spotkania z lektorem)

 • Próbny egzamin maturalny