Centrum Językowe Liberty

SAVVY ED

angielski dla dzieci 8-10 lat

Savvy Ed
to bardzo ambitna metoda nauczania języka angielskiego
dla dzieci w wieku 8-10 lat.

Jest dedykowany uczniom kontynuującym naukę
po mocnym programie przedszkolnym np. Teddy Eddie.
Uczniowie zakwalifikowani na kurs Savvy Ed rozpoczynają egzaminacyjną ścieżkę edukacyjną, przygotowującą do egzaminów Cambridge English. Choć dzieci opanowują na kursie ogrom materiału, Savvy Ed jest równocześnie bardzo przyjazny dla młodych uczniów. Nasz sukces polega na tym, iż dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jak wiele się uczą i ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów, gdyż bazujemy na ich wiedzy i doświadczeniu językowemu nabytym w poprzednich latach.

Założenia metodyki​ metody SAVVY ED

Savvy Ed ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki.
Oto kilka z nich:
 • EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ​

  czyli 'stopniowe narastanie' w zadaniach, powtórkach i ułożeniu materiału językowego.

 • KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ

  Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w zakresie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły.

 • SYSTEMY MOTYWACYJNE

  zostały wkomponowane w metodę- nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zdobywają grudki złota, aby zbudowac swoje Złote Królestwo). Savvy Ed przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie. 

 • OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

  System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

Ewaluacja wyników nauczania

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci do metody Savvy Ed zostały wprowadzone elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formative assessment). Uczeń (i rodzice) mogą liczyć na:

Metoda Savvy Ed dedykowana jest uczniom wczesnoszkolnym, dlatego wsparcie rodziców w przygotowywaniu się do lekcji i odrabianiu zadań domowych jest szczególnie ważne. Zadania domowe zostały mocno przemyślane, żeby dawały rezultaty, ale były jak najmniej czasochłonne i pracochłonne zarówno dla dziecka jak i rodzica. Kontakt i współpraca rodziców i lektora ma ogromne znaczenie – zarówno pod względem organizacyjnym, dydaktycznym, ale przede wszystkim motywacyjnym i dlatego tak bardzo o to dbamy.