KURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Głównym celem tych zajęć jest rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, reagowania na usłyszane wypowiedzi oraz ćwiczenie poprawnej wymowy. Dlatego angażujemy do pracy wszystkie zmysły poprzez: gry językowe, zabawy ruchowe, muzykę oraz materiały wizualne.

Lektor zapoznaje także uczniów ze zwyczajami i tradycjami panującymi w krajach niemieckojęzycznych.

Stopniowo wdrażamy uczniów do pracy z podręcznikiem, kształtujemy ich samodzielność i umiejętność współpracy z innymi dziećmi. Zadania do wykonania w domu mają zachęcić dzieci do nauki języka również poza zajęciami i przygotować je do przyjęcia odpowiedzialności za swoje postępy w nauce.

Program kursu obejmuje:
ZESTAW KURSANTA
 • podręcznik
 • zeszyt ćwiczeń
 • dodatkowe materiały multimedialne
DLA RODZICÓW
 • stały e-kontakt
 • lekcje pokazowe lub spotkania
SYSTEM EWALUACJI POSTĘPÓW UCZNIA
 • zaliczenia elementów kursu
 • testy  kwalifikacyjne
DODATKOWO
 • opieka metodyka
 • konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności
 • Częstotliwość zajęć: 2 lekcje/tydzień
 • Czas trwania zajęć - 50 min/1 lekcja
 • Ilość osób w grupie - 6-8 osób
 • Częstotliwość zajęć: 2 lekcje/tydzień
 • Czas trwania zajęć - 50 min/1 lekcja
 • Ilość osób w grupie - 6-8 osób

DIREKTES DEUTSCH

język niemiecki dla osób dorosłych metodą bezpośrednią
/ kursy konwersacyjne ​

Celem kursu jest opanowanie umiejętności komunikacji w języku niemieckim. Osiągamy to poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych.

 • SŁUCHANIE I MÓWIENIE

  Kładziemy duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne.

 • PRAWIDŁOWE NAWYKI JĘZYKOWE

  Nauczyciel kładzie również duży nacisk na poprawność wypowiedzi pod względem wymowy, słownictwa i gramatyki, co utrwala prawidłowe nawyki językowe u słuchaczy, a także motywuje ich do dbania o formułowanie poprawnych zdań.

 • REGULARNE I SYSTEMATYCZNE POWTÓRKI

  Nauka języka jest szybsza i znacznie bardziej efektywna za sprawą regularnych powtórek materiału. W metodzie bezpośredniej przeznacza się dużą część zajęć na ściśle zorganizowane powtarzanie materiału, dzięki czemu słuchacze zapamiętują szybko i na długo duże ilości nowego materiału.

 • PRZYJEMNA ATMOSFERA

  Zajęcia odbywają się w przyjemniej atmosferze przy filiżance kawy czy herbaty, która dla naszych kursantów dostępna jest nieodpłatnie w kąciku kawowym mieszczącym się w sekretariacie naszego centrum. 

Program kursu obejmuje:

ZESTAW KURSANTA
 • podręcznik wiodący
 • platforma internetowa/aplikacja do nauki
SYSTEM EWALUACJI POSTĘPÓW
 • zaliczenia elementów kursu
 • egzaminy wewnętrzne
OPIEKA METODYKA
KONSULTACJE Z LEKTOREM
 • w przypadku nieobecności lub trudności
 • Częstotliwość zajęć: 1 lekcja/tydzień
 • Czas trwania zajęć - 2x50 min
 • Ilość osób w grupie - 6-8 osób
 • Częstotliwość zajęć: 1 lekcja/tydzień
 • Czas trwania zajęć - 2x50 min
 • Ilość osób w grupie - 6-8 osób