Centrum Językowe Liberty

SMART

angielski dla dzieci 8-14 lat

SMART to autorski program
dedykowany dla dzieci w wieku 8-14 lat.

W zależności od poziomu zapewnia on wprowadzenie do nauki języka angielskiego
lub kontynuację nauki po kolejnych poziomach kursu SMART. 

Jego główne cele to:

Program kursu obejmuje

ZESTAW UCZNIA
DLA RODZICÓW
SYSTEM EWALUACJI POSTĘPÓW UCZNIA
DODATKOWO

Rodzicu, jeśli zastanawiasz się czy lekcje indywidualne to lepsza forma nauki dla Twojego dziecka, to pamiętaj że…

Zajęcia grupowe rozwijają wszelkie kompetencje językowe i są dobrym wstępem do komunikowania się w języku obcym poza środowiskiem klasowym. Niewątpliwie zaletą kursów grupowych jest możliwość wykorzystania żywego, mówionego języka. Na naszych zajęciach już dzieci w wieku przedszkolnym uczą się, że język służy przede wszystkim do komunikacji, a nie jest narzędziem do zdania testów czy sprawdzianów. Zajęcia grupowe są bardziej dynamiczne niż zajęcia indywidualne, a tym samym ciekawsze dla dzieci i młodzieży, stwarzają możliwość pracy w parach i małych grupach, co stanowi znaczne urozmaicenie zajęć oraz podnosi motywację. Dzieci lubią ze sobą spędzać czas, grać, czasami nawet rywalizować, a to wszystko sprawia, że po prostu chętnie przychodzą na zajęcia. Częsty kontakt z żywym językiem daje więcej korzyści niż jedna godzina korepetycji w tygodniu.