Centrum Językowe Liberty

JĘZYK SZWEDZKI

Kurs języka szwedzkiego to propozycja dla wszystkich zainteresowanych skandynawskim obszarem językowym. Językiem tym posługuje się ponad 10 milionów Szwedów, jest on również – obok fińskiego – językiem urzędowym w Finlandii. Znajomość szwedzkiego już na poziomie komunikatywnym jest niewątpliwym atutem na rynku pracy.
Celem naszego kursu jest nauczenie języka szwedzkiego od poziomu A0 do poziomu A1+ w pierwszym roku nauki (60 godzin); przygotowanie pod względem językowym i kulturowym do zawierania znajomości w języku szwedzkim oraz do wyjazdu do Szwecji, odkrycie szwedzkiej mentalności i zachowania, co pomoże w pracy zawodowej o profilu skandynawskim.

Po zakończeniu zajęć w pierwszym roku nauki kursant będzie potrafił:

 • Zrozumieć zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (A1).

 • Porozumieć się w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających bezpośredniej wymiany informacji na znany temat (A1).

 • Opisać swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami (A1).

 • Porozumieć się w rutynowych sytuacjach, w których chodzi o nieskomplikowaną i bezpośrednią wymianę informacji dotyczących znanych sytuacji rutynowych w związku z np. pracą i czasem wolnym (A1+).

 • Prowadzić rozmowy kontaktowe (A1+).

 • Rozpoznawać struktury języka szwedzkiego (A1+).

 • Różnicować akcent pojedynczy i podwójny w języku szwedzkim (A1+).

 • Stosować zasady gramatyczne w budowie szwedzkiego zdania (A1+).

 • Produkować poprawne gramatycznie i stylistycznie proste teksty w zakresie komunikacji dnia codziennego (A1+).

 • Być otwartym na kontakty językowe z osobami mówiącymi w języku szwedzkim.

 • Posługiwać się wiedzą religioznawczą dotyczącą Szwecji.

Proponujemy także naukę na poziomie A2, B1 i B2.