JĘZYK ROSYJSKI

Zajęcia dedykowane osobom, które pragną rozwijać umiejętności komunikacyjne oraz poznać aspekty kulturowe takie jak: literatura, sztuka, malarstwo, muzyka oraz tradycje narodowe Rosjan.
 • Kładziemy nacisk na kształtowanie praktycznych zdolności w posługiwaniu się językiem rosyjskim. Na kursie ogólnym podszkolicie Państwo zdolności językowe potrzebne do rozmawiania w języku obcym w życiu codziennym i zawodowym. Korzystając z różnych metod, uczymy mówić i rozumieć ze słuchu, pisać i czytać. Celem kursu jest praktyczna nauka mówienia.
 • Kursy języka rosyjskiego odbywają się na różnych poziomach zaawansowania.
 • Standardowo obejmują 60 godzin nauki i odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych.
 • Na zakończenie każdego z semestrów organizowany jest egzamin wewnętrzny, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat poświadczający znajomość języka rosyjskiego na danym poziomie.

Program kursu obejmuje:

ZESTAW KURSANTA
 • podręcznik wiodący
 • dodatkowe materiały
SYSTEM EWALUACJI POSTĘPÓW UCZNIA
 • zaliczenia elementów kursu
 • egzaminy wewnętrzne
OPIEKA METODYKA
DODATKOWO
 • konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności
 • Częstotliwość zajęć: 1/tydzień
 • Czas trwania zajęć - 2 x 50 min
 • Ilość osób w grupie - 6-8 osób
 • Częstotliwość zajęć: 1/tydzień
 • Czas trwania zajęć - 2 x 50 min
 • Ilość osób w grupie - 6-8 osób