Centrum Językowe Liberty

JĘZYK ROSYJSKI

Zajęcia dedykowane osobom, które pragną rozwijać umiejętności komunikacyjne oraz poznać aspekty kulturowe takie jak: literatura, sztuka, malarstwo, muzyka oraz tradycje narodowe Rosjan.

Program kursu obejmuje:

ZESTAW KURSANTA
SYSTEM EWALUACJI POSTĘPÓW UCZNIA
OPIEKA METODYKA
DODATKOWO