Centrum Językowe Liberty

JĘZYK HISZPAŃSKI

KURSY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH

Adresowane są do osób, które chcą rozpocząć lub kontynuować naukę języka (podnieść swój poziom językowy oraz uzupełnić braki) lub też przygotować się do egzaminu, wyjazdu za granicę czy też po prostu podtrzymać znajomość języka.

Celem kursów jest wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym. Poprzez wykorzystywanie sprawdzonych metod i technik nauczania uczymy praktycznego wykorzystania języka w szerokim zakresie sytuacji codziennych i zawodowych. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze przez wysoko wykwalifikowanych lektorów.

Standardowy kurs języka hiszpańskiego obejmuje 60 godzin nauki i trwa dwa semestry.
W trakcie 2 semestrów realizowany jest jeden poziom zaawansowania.
6 poziomów zaawansowania (A1, A2, B1, B2, C1, C2) jest realizowane w trakcie 12 semestrów nauki.

Na zakończenie każdego z semestrów organizowany jest egzamin wewnętrzny, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat poświadczający znajomość języka hiszpańskiego na danym poziomie.